Медреформа. Безкоштовні послуги лікарів

10 October 2018
Медреформа. Безкоштовні послуги лікарів

Незважаючи на велику кількість інформації про медичну реформу, інформації про конкретні послуги, які будуть надавати безкоштовно – не так вже й багато, хоча досить детальний перелік послуг вказано в Додатку №1 до “Порядку надання первинної медичної допомоги”.

Згідно з документом, лікарі загальної практики сімейної медицини, терапевти та педіатри, які беруть участь у медичній реформі і підписують декларації з громадянами України, мають набагато більш широкий спектр послуг, що надаються, ніж просто консультування.

Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів з використанням лабораторних та інструментальних досліджень;

Діагностика та лікування найбільш поширених захворювань, травм, отруєнь;

Діагностика і лікування патологічних фізіологічних станів під час вагітності.

Динамічне спостереження за пацієнтами з діагностованими хронічними захворюваннями, яке передбачає комплекс діагностичних і лікувальних заходів.

Надання в рамках первинної медичної допомоги невідкладної медичної допомоги в разі фізичного або психічного розладу здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався з пацієнтом під час його прийому лікарем первинної медичної допомоги і якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги .

Напрямок відповідно до медичних показань пацієнтів, які не вимагають екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Взаємодія з учасниками надання вторинної та третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та лікування захворювань, травм, отруєнь, фізіологічних і патологічних станів при вагітності, з урахуванням особливостей
стану здоров’я пацієнта.

Проведення обов’язкових медичних втручань пацієнтам з існуючими факторами ризику розвитку окремих захворювань.

Проведення профілактичних заходів, які включають:

 • вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень;
 • підготовку і відправку повідомлень про інфекційне захворювання, харчове або професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення;
 • проведення епідеміологічних обстежень, в одиночних випадках інфекційних захворювань.

Надання консультативної допомоги, націленої на усунення або зменшення звичок і поведінки, які несуть ризик для здоров’я (тютюнопаління, вживання алкоголю, психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність і т.п.) і формування навичок здорового способу життя.

Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю (в разі необхідності), направлення до лікаря акушера-гінеколога в установу вторинної медичної допомоги.

Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам всіх вікових категорій, які включають:

 • регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта і його потреб;
 • оцінку ступеня болю і лікування больового синдрому;
 • призначення наркотичних препаратів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому;
 • призначення лікування при супутніх синдромах – запор, діарея, нудота, задуха і т.п .;
 • консультування та навчання осіб, які доглядають пацієнта;
 • координацію забезпечення медичних, психологічних та інших потреб пацієнта.

Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм допомоги, яка виходить за рамки первинної медичної допомоги.

Призначення лікувальних препаратів і медичних товарів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням необхідних документів відповідно до законодавства.

Ведення первинної медичної документації, оформлення довідок, листів непрацездатності та напрямків для проходження медико-соціальної експертизи, а також медичних свідоцтв про смерть.

Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

Крім послуг, що надаються лікарями первинної медичної допомоги, законодавчо визначений список інструментальних і лабораторних діагностичних досліджень, які повинні надаватися безкоштовно, в рамках надання первинної допомоги, а саме:

 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Загальний аналіз сечі
 • Глюкоза крові
 • Загальний холестерин
 • Вимірювання артеріального тиску
 • Електрокардіограма
 • Вимірювання ваги, зросту, окружності талії
 • Експрес тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ та вірусні гепатити