Угода на обробку персональних даних та політики конфіденційності сайту

УГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПОЛІТИКИ

КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ

(надалі – Угода/Договір)

м. Київ                                                                                                                                                                                                       від 14.09.2018

Товариство з обмеженою відповідальністю «Страховий адвокат», в особі Директора Гарцуєвої Інни Євгенівни, яка діє на підставі Статуту, (надалі, разом з будь-якими пов’язаними/афілійованими компаніями по відношенню до ТОВ «Страховий адвокат» також іменуються як – «Компанія»), з однієї сторони, та

Користувач Сайту (надалі також – «Користувач»), що прийняв та погоджуються з умовами цієї «Угоди на обробку персональних даних та політики конфіденційності Сайту» (надалі – Угода/Договір), шляхом приєднання Користувача до умов цього Договору, в порядку передбаченому цим Договором, умови якого передбачають наступне:

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

«Адміністратор» – ТОВ «Страховий адвокат», адреса http://insa.com.ua, тел. 044 591 11 62, та особи уповноважені підтримувати функціонування та здійснювати контроль та моніторинг Сайту.

«База даних» – сукупність відомостей (інформації, даних) в комп’ютерних файлах і Система управління базами даних.

 «Відомості (інформація, дані) Сайту» – це інформація про послуги Сайту, які вносяться Користувачами в базу даних.

«Інформація» – будь-які відомості, тексти, посилання, графічні, відео- і аудіо об’єкти, Матеріали.

«Користувач» (або «Користувачі») – будь-яка фізична/юридична особа (або програми що дозволяють використовувати сайт – «Роботи»), незалежно від правового статусу та дієздатності, які здійснюють використання будь-якої з функцій або сервісів Сайту.

«Компанія» – власник Сайту – ТОВ «Страховий адвокат», в особі в особі Директора Гарцуєвої Інни Євгенівни, адреса: 01135, м. Київ, вулиця Павлівська, будинок 29, БЦ «Співдружність», 5 поверх, код ЄДРПОУ 36800214, а також інші Ліцензіати баз даних.

«Матеріали» – текст відомостей (інформації, даних), фотографії, графіка, повідомлення, аудіо- (відео-) записи, програмні коди, коментарі та інші матеріали.

«Мережевий етикет» – формальні правила поведінки, спілкування, традицій у Інтернет мережі, що забороняють, як мінімум Спам, Флуд, Флейм, Офтопік та інші види неповаги в Інтернеті.

«Подкаст» – (англ.. Podcast) — цифровий медіа-файл або низка таких файлів, які розповсюджуються в мережі Інтернет для відтворення на портативних медіа-програвачах чи персональних комп’ютерах. За змістом вони можуть нагадувати радіо-шоу, звукову виставу, містити інтерв’ю, лекції чи будь-що інше, що належить до усного жанру.

«Реєстрація на сайті» (надалі також – «Реєстрація») – процес повідомлення Сайту особистих даних для подальшого отримання доступу до додаткових сервісів або доступу до ресурсів, які не можуть використовувати незареєстровані Користувачі.

«Сайт» – http://insa.com.ua/ та всі інші його елементи/розділи/частини/веб-сторінки, розміщенні за вказаним посиланням.

«Система управління базами даних Сайту» (надалі також – «Система») (інтерфейс доступу до баз даних знаходиться за мережевою адресою: http://insa.com.ua/) – інформаційно-довідкова система, яка є програмним забезпеченням, що надає

Користувачеві наступні можливості і сервіс:

 • пошук відомостей (інформації, даних) в комп’ютерних файлах (включаючи файли Бази даних),
 • додавання в Базу даних відомостей (інформації, даних),
 • виведення результатів пошуку відомостей (інформації, даних) для Користувачів,
 • можливість прослуховувати подкасти;
 • можливість прослуховувати аудіо- (відео-) записи.

«Спам» – (англ. Spam) масова розсилка комерційної, політичної та іншої реклами.

«Флуд» — марнослів’я, повідомлення в чатах, яке займає (в багатьох випадках) великі обсяги і не несе якоїсь нової чи корисної інформації.

«Флейм» — словесна війна, яка не має жодного стосунку до початкової теми.

«Офтопік» — будь-яке мережеве повідомлення, що виходить за межі заздалегідь встановленої теми спілкування.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 1. Цей Договір регулює відносини по користуванню Сайтом http://insa.com.ua/ (надалі – «Сайт», у відповідних відмінках) між Користувачем і Адміністратором, а також іншими Ліцензіатами баз даних (надалі «Компанія»).
 2. Приймаючи цей Договір (разом із Додатками до нього) Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, у випадку, якщо Користувач є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Компанії своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, в передбаченому в ньому порядку. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних двох років після закінчення його дії. Дострокове знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмової заяви Користувача на таку ел. адресу: admin@insa.com.ua. У такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Адміністратора, а Адміністрація може повністю/частково заборонити доступ до Сайту. Крім цього, укладанням цього Договору, Користувач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Компанії (ТОВ «Страховий адвокат» та пов’язані особи) з метою можливості виконання умов цього Договору. Користувач також погоджується з тим, що Компанія має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Користувача, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
 3. Даний Договір є публічним договором приєднання.
 4. При використанні будь-якої з функцій або сервісів Сайту, будь-який Користувач зобов’язується підпорядковуватися правилам і обмеженням, викладеним в даному Договорі.
 5. Користувач приймає цей Договір (тобто дає своє пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх умов цього Договору (а також, всіх його Додатків)) шляхом виконання хоча б однієї із наступних дій):

5.1. використанні будь-якої з функцій або сервісів Сайту;

5.2. Реєстрації на Сайті (в тому числі, через аккаунти в інших мережах);

5.3. вказування своїх даних у форми «Ваше имя» і/або «Ваш e-mail» на Сайті;

5.4. та/або вказівки «я згоден з Угодою на обробку персональних даних» при використанні сервісу Сайту.

 1. Адміністратор може внести поправки, доповнити або будь-яким іншим чином змінити даний Договір без попереднього повідомлення Користувача. Користувач надає свою згоду на внесення змін до Договору без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача. Втім, Адміністратор сприяє в обізнаності, щодо умов Договору та може надсилати оновлені редакції Договору на електронні адреси зареєстрованих Користувачів.
 2. Користувачі, які пройшли процедуру Реєстрації на Сайті, автоматично дають свою згоду на отримання електронних повідомлень від Адміністрації на вказані електронні адреси. Такі повідомлення не є та не можуть визнаватися Спамом.
 3. Договір з урахуванням всіх змін і доповнень, розміщений до загального відома на Сайті.
 4. Реєстрація та/або будь яка інша з дій Користувача, передбачена в п.5 Договору, свідчить про приєднання Користувача до даного Договору. Він повністю підтверджує свою згоду з перерахованими нижче умовами. Сайт пропонує Користувачеві свій сервіс на умовах, передбачених цим Договором та іншими договорами, які регулюють (конкретизують) порядок надання тих чи інших послуг.
 5. Сайт є Інтернет-ресурсом і являє собою: сукупність відомостей, в тому числі, у вигляді Бази даних, програмного забезпечення, інтерфейсу, які забезпечують доступ до інформації, пошуку інформації, надання таких послуг як:

10.1. прослуховування/трансляція Подкастів в онлайн режимі, на Сайті;

10.2. трансляція відео- (аудіо-) записів, фонограм, аудіовізуальних творів, програм, передач, виконань тощо (в тому числі в прямому ефірі (в режимі онлайн));

10.3. надання можливості здійснення замовлення на товари та послуги, які представлені на Сайті;

10.4. надання можливості внести нецільову/цільову благодійну допомогу та/або добровільний внесок/благодійну пожертву/пожертвування за допомогою спеціальної інтернет-платформи тощо.

 1. Компанія та Адміністратор не несе відповідальність за відомості (Інформацію, дані), які розмістив Користувач. Користувач при цьому гарантує, що відомості (Інформація, дані, Матеріали), розміщені на Сайті не порушують та не будуть порушувати нічиїх прав (в тому числі, але не виключно авторських та суміжних прав, а також, інших, майнових і немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності) та їх законних інтересів.
 2. Компанія зобов’язується робити все можливе для забезпечення правильності та актуальності Інформації, розміщеної на Сайті. Компанія забезпечує таємницю повідомлень і дотримання конфіденційності інформації про користувачів сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України. У зв’язку з тим, що Компанія використовує Сайт як лише «платформу» для розміщення Інформації та надання послуг Сайту то Компанія та/або Адміністратор знімає з себе відповідальність:

12.1. за будь-які порушення роботи Сайту;

12.2. за будь-які помилки в роботі Сайту;

12.3. за заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації чи за нанесення різної іншої шкоди особам, які виникли при користуванні сервісом Сайту, у тому числі будьякі інші матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування Сайту або неможливості його відвідування, а також внаслідок надмірної довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманої на Сайті;

12.4. за порушення Користувачем авторських (а також, суміжних прав, а також, інших прав майнових і немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності) і інших прав третіх осіб, шляхом опублікування Матеріалів, невідповідних чинному законодавству (в тому числі законодавству що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, як законодавства України так і міжнародного), в тому числі, доданих Користувачем на Сайт.

 1. Компанія не несе відповідальності за розміщення інформації зловмисниками, а саме розміщення відомостей (інформації, даних) зі свідомо неправдивою інформацією.
 2. За офіційним запитом правоохоронних органів, Компанія негайно і в короткі терміни надає всю необхідну інформацію (з врахуванням технічних можливостей), в тому числі, персональні дані Користувачів, в рамках, дозволених законодавством України.
 3. Розміщуючи відомості (інформацію, дані, надалі матеріали) Користувач надає Компанії на всі матеріали, на які поширюються права інтелектуальної власності, невиключну ліцензію, якою передбачається передання майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, вільну від роялті (та будь-яких інших платежів належних авторам та іншим суб’єктам права інтелектуальної власності), а також, ліцензію на використання будь-яких матеріалів, на які поширюються права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Сайті (надалі – «Ліцензія на інтелектуальну власність»). Користувач гарантує, що володіє всіма правами, повноваженнями і підставами, необхідними для надання такої ліцензії. Строк дії цієї Ліцензії на інтелектуальну власність закінчується тоді, коли Користувач видаляє опубліковані ним матеріали, на які поширюються права інтелектуальної власності, за винятком випадків, коли його матеріали передавалися іншим особам і не були ними видалені. Дія Ліцензії розповсюджується на територію України та інших країн, з яких можливим є доступ до Сайту. Сторони розуміють та підтверджують, що цей Договір є також, Ліцензійним договором, і що Сторонами досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов.
 4. Інформація Користувача, яку він додає на Сайт, може відображатися на Сайті із затримкою від декількох хвилин до декількох робочих днів. Компанія залишає за собою право не відображати та/або видаляти інформацію Користувача, що порушує умови цього Договору.
 5. Місце надання послуги – Україна (та/або місце розташування відповідного обладнання необхідного для зберігання інформації). Будь-який спір, який виникає у зв’язку з цим Договором, в тому числі, будь-яке питання щодо його дійсності або припинення, повинні бути передані і остаточно вирішені судами України (а саме, судами, місце розташування яких знаходиться в м. Києві, Україна) за правом (як матеріальним так і процесуальним) України.
 6. Адміністрація Сайту не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання Сайту.
 7. Інформація, що міститься або згадується на Сайті надана виключно для загального ознайомлення, з метою інформаційного ознайомлення або в рекламних цілях, в межах допустимих відповідно до чинного законодавства, і може містити неточності або бути вже визнана неактуальною. Адміністрація Сайту не дає ніяких прямих, непрямих або інших гарантій будь-якого роду про об’єктивність, коректність, точність, повноту і / або актуальність Інформації/Матеріалів, і не несе ніякої відповідальності, прямої або непрямої, за будь-які збитки і / або незручності, які Користувач поніс або міг понести в зв’язку з рішеннями, прийнятими ним самостійно на підставі Інформації та її інтерпретації. Будь-які ризики, пов’язані з рішеннями, прийнятими на підставі розміщеної на даному Сайті Інформації, а також з неправильним розумінням і трактуванням представленої Інформації, лежать виключно на Користувачеві.
 8. Будь-яка інформація, що розміщується на Сайті Користувачами, не може вважатися конфіденційною. Будь-які думки, поради, твердження, послуги, пропозиції або ж інша інформація або вміст, розміщені на Сайті, і являють собою особистий досвід/думку авторів і належать, відповідно, їм, а не Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту не надає будь-які пов’язані з ними гарантії і умови, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись тільки ними) будь-які гарантії власності, нешкідливості, придатності для певної мети, точності або повноти відповідей і коментарів. Точки зору, виражені в розміщеній на Сайті Інформації, є приватними і не відображають офіційну точку зору Адміністрації Сайту, уповноважених державних органів або осіб-виробників (якщо прямо не вказано інше). Таким чином, Адміністрація Сайту не зобов’язана розглядати претензії, стосовно порушення прав третіх осіб/Користувачів, такими розміщеними Матеріалами, втім, може сприяти у захисті порушених прав таких осіб.
 9. Публікація посилання на будь-які сторонні сайти не повинно розглядатися, як схвалення змісту або підтримка цих сторонніх сайтів Адміністрацією Сайту.
 10. Інформація, що розміщується Користувачем на Сайті, повинна відповідати правилам Мережевого етикету і не містити Спам, Флуд, Флейм, Офтопік та інші види неповаги в Інтернеті.
 11. При використанні Сайту Користувачам забороняється поширювати будь-яку Інформацію, яка:

23.1. містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність або репутацію інших Користувачів або третіх осіб;

23.2. пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

23.3. носить шахрайський характер, містить екстремістські матеріали; порушує права неповнолітніх осіб;

23.4. є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику;

23.5. містить пряму або непряму рекламу не пов’язану з Компанією;

23.6. порушує законодавство України;

23.7. не відповідає вимогам етики та/або є аморальною.

 1. Адміністрація Сайту/Компанія за власним рішенням може призупинити або заборонити доступ Користувача до Сайту, якщо на її думку, Користувач порушує вимоги цього Договору або становить загрозу для функціонування Сайту. Після блокування реєстраційного запису /або запровадження іншого виду технічної заборони доступу – Користувач втрачає доступ до Сайту. Такі дії Адміністрації Сайту/Компанії не потребують повідомлення Користувача. Адміністрація Сайту має право редагувати, переносити, закривати і видаляти повідомлення, теми, файли і т.п., які, на думку Адміністрації Сайту, не відповідають цьому Договору, порушують вимоги законодавства чи Мережевої етики.
 2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за втрату даних або будь-яку іншу шкоди для техніки Користувача або будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликану або пов’язану зі скачуванням матеріалів з Сайту або переходом за посиланнями, розміщеними на Сайті.
 3. Адміністрація Сайту має право змінювати оформлення Сайту, його структуру. набору сервісів, правил його роботи, доповнювати скрипти/плагіни, що використовуються, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, тощо у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
 4. Всі Матеріали або весь вміст Сайту, в тому числі елементи дизайну, тексти, графічні зображення, фото, відео і т.п., які не належать третім особам, є об’єктами виняткових прав Компанії і захищені законодавством про авторське право, торгову марку та іншими законами, що захищають інтелектуальну власність. Ніяка Інформація та/або Матеріали, розміщені на Сайті, не можуть бути відтворені, перероблені, поширені, опубліковані, передані, або продані, цілком або частинами, без попереднього дозволу Адміністрації Сайту/Компанії.
 5. Матеріали, розміщені на Сайті на правах реклами, є рекламою третіх осіб, які самостійно несуть відповідальність за порушення прав/законних інтересів Користувачів/інших осіб. Торгові марки, що згадуються на сторінках Сайту, є власністю їх відповідних власників.
 6. У разі накладення штрафів на Адміністрацію Сайту в зв’язку з пред’явленням з боку третіх осіб претензій, пов’язаних з опублікованою Користувачем Інформацією і / або з порушенням Користувачем прав на об’єкти інтелектуальної власності, Користувач зобов’язується відшкодувати Адміністрації Сайту всі збитки, включаючи судові витрати, зумовлені недотриманням положень цих правил Сайту або порушенням прав третіх осіб.
 7. Претензії третіх осіб/Користувачів, пов’язані з опублікованою Користувачем Інформацією і / або з порушенням Користувачем прав на об’єкти інтелектуальної власності, направляються відповідному Користувачу, що порушив, а він зобов’язаний в розумні строки розглянути претензію та вирішити поставлені в ній питання.
 8. Адміністрація Сайту за можливості сприяє захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законності тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту шляхом відправки електронного повідомлення на наступну електронну адресу: admin@insa.com.ua.
 9. Користувач посвідчує, шляхом приєднання до умов Договору (в порядку передбаченому п.5 Договору), що він знає про (та усвідомлює факт) включення інформації до бази персональних даних з метою ведення з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації цього Договору, а також отримав відомості про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким його дані надаються, для виконання зазначеної мети.
 10. Користувачі, згідно даної Угоди, надали право Компанії розкривати, без обмеження терміну дії і території, в рамках законодавства України, персональні дані, а також іншу інформацію Користувачів особам, які надають послуги Компанії/Сайту, зокрема, але не виключно, обробляють заявки, платежі.

Компанія повідомляє, що надані Користувачами відомості включені до бази персональних даних Компанії з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань передбачених цим Договором

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

РОЗДІЛ II. ОПИС ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ

 1. Ця Угода діє для Користувачів Сайту, яким володіє Компанія, а також сервісів третіх осіб, які можуть розміщуються на Сайті Компанії.
 2. Права та обов’язки Користувачів:

35.1. Для того, щоб використовувати сервіси Сайту, Користувач повинен уважно ознайомитися з Угодою і висловити свою повну згоду з його умовами. Підтвердженням отримання такої згоди є дії описані в п. 5 цього Договору.

35.2. Користувач не має права розміщувати відомості (інформацію, дані), використовувати Сайт, використовувати сервіс третіх осіб, розміщений на Сайті, якщо він не згоден з умовами даної Угоди, або, якщо він не досяг встановленого законом віку, з якого він має право укладати правочини такого типу, або не є уповноваженою особою компанії, від імені якої розміщуються відомості (інформація, дані).

35.3. У разі відсутності реєстрації Користувача, він, розміщуючи відомості (інформацію, дані) на Сайті, використовуючи Сайт, використовуючи сервіси третіх осіб розміщених на Сайті, вносячи персональні дані або, надаючи ці дані іншим шляхом, та/або, здійснюючи будь-які дії в рамках Сайту, та/або, використовуючи будь-яку частину Сайту, також дає свою однозначну згоду з умовами даної Угоди і надає Компанії право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані користувача на умовах цієї Угоди.

35.4. Дана Угода не регулює і Компанія не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Користувача (чи будь-якої іншої інформації) третім особам, що не перебувають у власності або під управлінням Компанії, навіть якщо Користувач отримав доступ до Сайту, або послуг третіх осіб за допомогою Сайту, Компанії або розсилки.

35.5. Конфіденційною в розумінні цієї Угоди є тільки інформація, яка зберігається в Базі даних сайту в зашифрованому стані і доступна тільки Компанії.

35.6. Користувач визнає, що, у разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту його персональних даних і даних авторизації, треті особи можуть дістати несанкціонований доступ до облікового запису та персональним, або іншими даними Користувача. Компанія не несе відповідальності та не відповідає за збитки, завдані таким доступом.

35.7. Достатнім повідомленням Користувача про включення його персональних даних до бази даних Сайту – буде підтвердження реєстрації Користувача, або факт наявності дій, передбачених п.5. цієї Угоди.

 1. Порядок отримання особистих/персональних даних.

36.1. Компанія самостійно або через своїх агентів може збирати особисту інформацію, а саме: ім’я, по батькові, прізвище, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні телефони, адресу електронної пошти, область і населений пункт проживання Користувача, пароль для ідентифікації, банківські реквізити а також дані, які використовуються для заповнення форм сервісів третіх осіб, які розміщуються на Сайті. Також Компанія може збирати іншу інформацію:

36.1.1.Cookies для того, щоб надати залежні від цього сервіси;

36.1.2.IP-адресу Користувача.

36.2. Вся інформація збирається Компанією, як є, і не змінюється в процесі збору даних. Користувач вправі запитувати інформації про свої персональні дані.

36.3. Користувач несе відповідальність за надання достовірної інформації, в тому числі, інформації про персональні дані. Компанія має право, у разі необхідності, перевірити правильність наданої інформації, а також, запросити підтвердження наданої інформації, якщо це необхідно для надання послуг Користувачеві.

 1. Порядок використання інформації про Користувача.

37.1. Компанія може використовувати ім’я, область і населений пункт, де Користувач проживає, адресу електронної пошти, телефон, пароль для ідентифікації Користувача, може використовувати контактну інформацію, щоб обробляти розсилку, а саме повідомляти Користувача про нові можливості, акції та інші новини Сайту.

37.2. Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки на його адресу контактної інформації.

37.3. Обробка персональних даних може здійснюється з метою реалізації цивільно-правових відносин, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, надання можливості доступу до сервісу сайту, для ідентифікації клієнта як користувача сайту, з метою надання, пропозиції послуг, обробки платежів, поштових адрес, створення і реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, пропозиції нових послуг, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета договору, проведення розрахункових операцій, подання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг, надання сервісів Сайту, розміщення відомостей (інформації, даних) клієнта на Сайті володільця бази персональних даних, спрощення роботи з Сайтом і поліпшення його матеріалів.

 1. Умови надання доступу до Бази даних.

38.1. Компанія передає персональні дані та іншу інформацію третім особам, в рамках передбачених нижче.

38.1.1.Треті особи можуть використовувати інформацію Користувача тільки у випадку, якщо вони надають послуги Компанії/Сайту і тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги.

8.1.2.Також, розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема але не виключно:

38.1.2.1. за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію;

8.1.2.2. в тому, випадку якщо, на думку Компанії, Користувач порушує умови даної Угоди та / або інших договорів і угод між Компанією та Користувачем.

 1. Як змінити / видалити цю інформацію або відмовитися від підписки. 39.1. Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити / видалити особисту інформацію (телефон) або відмовитися від розсилки. Робота деяких можливостей Компанії, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення інформації (включаючи платні сервіси).

39.2. Персональні дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Користувачем. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), спрямована на електронну пошту, вказану Користувачем. У випадку не вказування Користувачем власної електронної поштової адреси, повідомлення Користувачу не надсилається.

 1. Захист інформації.

40.1. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних і міри безпеки, всі дані, які Компанія збирає, зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні з-за меж нашої корпоративної мережі.

40.2. Компанія надає доступ до персональних даних та інформації тільки тим співробітникам, підрядникам та агентам Компанії, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються для Компанії.

 1. Зміни в політиці конфіденційності.

41.1. Компанія може змінити умови політики конфіденційності. У такому випадку, змінюється версія на сторінці умов, тому необхідно періодично переглядати Сайт.

41.2. Всі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами політики конфіденційності у редакції, чинній на момент використання Користувачем Сайту.

 1. Додаткові умови.

42.1. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій про порядок використання Сайту, Договору, інших договорів, та умов щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

42.2. У випадку, якщо будь-яке положення Договору включає будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, що визнається такою, що суперечить закону, або є недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

42.3. Ця Угода поширюється на Користувача з моменту використання ним Сайту, в тому числі, розміщення відомостей (інформації, даних), і діє до тих пір, поки на Сайті зберігається будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, персональні дані.

 

КОМПАНІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Страховий адвокат»
01135, м. Київ, вулиця Павлівська, будинок 29, БЦ «Співдружність», 5 поверх,
ЄДРПОУ 36800214
Директор
І.Є. Гарцуєва