Брокерська діяльність

Відповідно до Постанови Правління НБУ # 135 від 30.06.2022 року згідно Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування, розділ ІІ, глава 5.

Посилання на офіційне Інтернет-представництво Національного банку, на якому розміщено Реєстр страхових посередників

Перелік послуг

Посередницька діяльність брокера у сфері страхування є виключним видом діяльності з урахуванням обмежень відповідно до вимог Закону України “Про страхування”.

Посередницька діяльність може включати надання таких посередницьких послуг (робіт) у страхуванні, а саме:

  1. визначення потреб клієнта в отриманні страхових послуг, аналіз ризиків та пошук прийнятних умов розміщення ризиків клієнта у страхуванні;
  2. рекламування та/або проведення маркетингових, рекламних та інших підготовчих заходів, спрямованих на укладання договорів страхування, надання інформації щодо умов договору страхування, уключаючи надання посередницьких послуг, що не призвели до укладання таких договорів;
  3. надання експертно-інформаційних та консультаційних послуг у сфері страхування;
  4. консультування клієнта щодо укладення договору страхування, діяльність, пов’язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування;
  5. підготовка, розробка умов договору страхування;
  6. укладення та виконання (супровід) (лінк: супровід) договору страхування, оформлення документів та розрахунків щодо сплати страхової премії;
  7. укладання договорів страхування, уключаючи одержання та перерахування страхових премій;
  8. роботи, пов’язані з виконанням (супроводом) договорів страхування щодо залучення до оцінки страхового ризику та вірогідності настання страхового випадку;
  9. роботи, пов’язані з виконанням (супроводом) договорів страхування щодо аналізу розміру збитків, організації врегулювання збитків та оформлення необхідних документів;
  10. роботи, пов’язані з виконанням (супроводом) договорів страхування щодо одержання та перерахування страхових виплат та страхових  відшкодувань.

Вся інформація може бути надана в паперовій або електронній формі при необхідності за запитом.

Страховики, з якими співпрацюємо *

АРКС, Арсенал, ВУСО, Євроінс, ЄСА, Інго, Княжа, Колоннейд, Країна, Метлайф, ПЗУ, ПЗУ Життя, ТАС Життя, Універсальна, Уніка, УСГ, ТАС, Альянс Україна

 

* Страховий брокер не володіє ні прямо, ні опосередковано, ні самостійно, ні спільно з іншими особами, 10 і більше відсотками акцій/часток у статутному капіталі жодного зі страховиків (перестраховиків).