Сучасні стандарти та нові вимоги

9 November 2023
Сучасні стандарти та нові вимоги

Національний банк України висуває на громадське обговорення стандарти для управління страховими компаніями, які містяться у проєкті постанови Правління НБУ “Про затвердження Положення про вимоги до системи управління страховими компаніями”.

Цей проєкт розроблений з метою впровадження вимог нового законодавства України, яке регулює сферу страхування. Він спрямований на створення системи управління страховиками, що відповідає кращій європейській практиці, зокрема положенням Директиви Європейського Союзу 2009/138/ЄС від 25 листопада 2009 року щодо діяльності у сфері страхування та перестрахування.

У цьому проєкті визначені такі вимоги:

  1. Організація системи внутрішнього контролю на трьох рівнях захисту з чітким розподілом обов’язків між відповідальними працівниками та структурними підрозділами.
  2. Створення системи управління ризиками з урахуванням вимірювання та оцінки передбачуваних значущих ризиків та їх ефективного керування.
  3. Особливості організації та виконання ключових функцій страховиків, включаючи актуарну функцію, контроль за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішній аудит та управління ризиками.
  4. Критерії, що визначають категорію значущих страховиків і пов’язані з цією категорією вимоги щодо системи управління.
  5. Встановлення форм та процедур для подання звітів ключових осіб страхових компаній до Національного банку.

Проєкт передбачає, що нові вимоги набудуть чинності з 1 січня 2024 року, з можливістю перехідного періоду для страхових компаній до 1 липня 2024 року. Критерії для визначення значущих страховиків набудуть чинності з 1 січня 2027 року.