Нова модель майбутнього регулювання страхового ринку

5 May 2020
Нова модель майбутнього регулювання страхового ринку

З 1 липня 2020 року новим регулятором страхового ринку стане Нацбанк.

Метою Національного банку є формування платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом прав споживачів послуг страхування.

Для досягнення цієї мети Національний банк запровадить нову модель регулювання ринку страхування. Модель враховує положення директив ЄС, світові практики регулювання та нагляду за ринком страхування та перестрахування, а також особливості ринку страхування в Україні.

За посиланням можно детальніше ознайомитися з оглядом страхового ринку України та його ключовими проблемами.

Загальне бачення розвитку ринку

Регулювання та нагляд за страховими компаніями за ризик-орієнтованим підходом.

В основі реалізації закладено такі принципи:

 • принцип пропорційності
 • принцип перспективного погляду
 • принцип раннього виявлення та вчасного реагування
 • принцип професійного судження
 • принцип правової визначеності

Розглянемо докладніше кожен з принципів.

Proportionality – принцип пропорційності.

Регуляторні вимоги та інтенсивність нагляду визначаються на підставі:

 • розміру,
 • значущості (впливу компанії на ринок та економіку в цілому),
 • складності бізнес-моделі,
 • складності профілю ризиків фінансової установи.

Forward-looking – принцип перспективного погляду. 

Аналіз діяльності здійснюється з огляду на:

 • розуміння бізнес-плану,
 • перспективи діяльності,
 • потенційні ризики компанії;

Early warning – принцип раннього виявлення та вчасного реагування.

Оцінка потенційних ризиків та їх виявлення на ранній стадії дасть змогу своєчасно вжити відповідних заходів та визначити подальшу комунікацію.

Professional judgement – принцип професійного судження.

Оцінка ґрунтується на вмотивованих та обґрунтованих висновках, шо засновані на знаннях, досвіді та комплексному аналізі інформації.

Принцип правової визначеності.

Полягає у встановленні чітких та зрозумілих для дотримання вимог через систему законодавчих та нормативно-правових актів.

Національний банк приділятиме особливу увагу: 

 • розвитку належної практики роботи страховиків та добросовісної поведінки стосовно страхувальників,
 • нагляду за ринковою поведінкою,
 • захисту прав страхувальників,
 • розвитку справедливе ставлення страховиків до страхувальників,
 • зміцненню довіри населення до сектору страхування,
 • популяризації страхування і підвищення обізнаності громадськості про переваги страхування.

Модель регулювання страхового ринку передбачає:

 • посилення стандартів ліцензування;
 • встановлення відповідальності кінцевих бенефіціарних власників за діяльність страхової компанії та спеціалізованого перестраховика;
 • встановлення вимог до корпоративного управління та системи внутрішнього контролю;
 • встановлення вимог до системи управління ризиками;
 • посилення вимог до прийнятності активів та оцінки їхньої якості, оцінки резервів, структури капіталу та рівня його достатності;
 • формування системи раннього виявлення ризиків та вчасного реагування;
 • розроблення процедури відновлення діяльності страхової компанії;
 • розроблення процедури реорганізації або виходу страховика чи спеціалізованого перестраховика з ринку;
 • встановлення вимог щодо обліку та звітності відповідно до МСФЗ;
 • відкритість та комунікацію між регулятором та суб’єктами регулювання у процесі формування регуляторної політики та здійснення нагляду за ринком страхування.

Від перезавантаження ринку виграє не тільки клієнт, у виграші залишаться фінансово-надійні страховики і репутація ринку в цілому.