Вектор економічного розвитку України

6 November 2020
Вектор економічного розвитку України
Кабмін визначив 30 пріоритетних проектів економічного розвитку до 2030 року.

Вектори економічного розвитку:

 розвиток фінансового сектору;

 зменшення регуляторного навантаження на бізнес;

– сприятливий податковий та правовий режим для інноваційних і дослідницьких компаній;

– цифрова економіка;

– зменшення частки держави в економіці;

– репутація країни в світі і посилення торгової дипломатії;

– створення економічної основи для розвитку освіти, медицини, культури та соціальних послуг.

 

Розглянемо детальніше інформацію про напрямок Якість життя

 

ВІЗІЯ НАПРЯМКУ: Україна – країна освічених, здорових, всебічно розвинутих та захищених громадян з високим рівнем добробуту.

 
Стратегічна мета:

1. Створити інклюзивне та інноваційне суспільство освіченого загалу, в якому кожний громадянин має рівні можливості для розвитку свого таланту впродовж життя

2. Створити сприятливу екосистему для реалізації культурного потенціалу, створення і споживання культурних продуктів

3.Забезпечити безпечне довкілля для кожного мешканця/мешканки

4. Забезпечити високий рівень здоров’я та високі показники тривалості життя та тривалості здорового життя

5. Забезпечити рівні права та можливості для кожного, інклюзію та безбар’єрність, високий рівень соціального захисту для гідного життя

Забезпечити високий рівень здоров’я та високі показники тривалості життя та тривалості здорового життя

Стратегічні цілі

  • Підвищити тривалість життя і тривалість здорового життя до рівня не менше середньоєвропейського
  • Підвищити показник народжуваності та зменшити показників смертності на 1000 осіб
  • Зменшити кількість днів непрацездатності на рік, зменшити середню кількість днів на лікарняному ліжку; підвищити частку людей, які пройшли обстеження на * (*у документі не вказано, на що саме)
  • Збільшити частку покриття медичним страхуванням населення України
  • Виконати національні завдання Цілі №3 сталого розвитку (UN SDG)

Пріорітетні кроки

  • Завершити реформу охорони здоров’я на вторинній і третинній ланці, реформи фінансування системи охорони здоров’я
  • Побудувати ефективну систему громадського здоров’я
  • Покращити умови для ринку медичного страхування і якість надання медичних послуг
  • Покращити умови для розвитку науки і підготовки фахівців та управлінців в медичній галузі

 

Посилання на документ Вектори економічого розвитку 2030