Ринок страхування 2018

1 November 2018
Ринок страхування 2018

Ринок страхування виріс на 24%. Кількість страхових компаній продовжує скорочуватися. Розглянемо підсумки за 1 півріччя 2018.

Динаміка страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за І півріччя 2017-2018 рр. представлена в таблиці.

Структура чистих страхових премій за І півріччя 2017-2018 рр.

страхування

 

Приріст у 24% чистих страхових премій відбувся по більшості видів страхування:

  • зі страхування вантажів та багажу, збільшення на 78,8%;
  • страхування відповідальності перед третіми особами, приріст становить 55,5%;
  • страхування життя  39,2%;
  • страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, збільшення на 34,2%;
  • зміни на ринку медичного страхування, приріст – 23,8%;
  • суттєво збільшилися надходження платежів з автострахування, приріст на 22,1%;
  • страхування майна 20,8%.

Водночас, спостерігався спад чистих страхових премій:

  • авіаційне страхування, спад на 51,8%;
  • страхування фінансових ризиків 7,6%.

 

За даними forinsurer.com.